1.Όροι Χρήσης: 

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα,διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους. Η τοποθεσία του ιστότοπου  www.xlg.gr είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της XLG (Αφοί Τσιανίκα Ο.Ε.).

2. Χρήση: 

Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας υπεύθυνος είστε εσείς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

3.Υποχρεώσεις Χρήστη:
Οι χρήστες της ιστοσελίδας  www.xlg.gr  αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο www.xlg.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται  αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.xlg.grΤέλος οι χρήστες, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, αλλά ούτε δύναται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο.

4. Προδιαγραφές Ληφθέντων Αρχείων:

α) Τα αρχεία  για ψηφιακή εκτύπωση θα πρέπει να έχουν μορφή .eps, .pdf κλειστό, .cdr, .tiff, ή .jpg καλής ανάλυσης.

β) Τα αρχεία  για κοπτικά αυτοκόλλητα ή print&cut θα πρέπει να είναι γραμμικά και να έχουν μορφή .eps, .ai ή .pdf 

     και έχει γίνει  convert to curves ή create outlines.

γ) Tα αρχεία  για print&cut θα πρέπει να έχουν γραμμή κοπής 

δ) Η γραμμή κοπής για print&cut θα πρέπει να είναι Hairline και σε χρώμα αντίθετο με το φόντο της μακέτας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΩΣ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΠΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ / ΜΑΥΡΟ-ΑΣΠΡΟ-MAGENTA 

ε) Τα αρχεία θα πρέπει να είναι χρωματικά CMYκαι όχι RGB ή PANTONE

στ) Τα ασπρόμαυρα αρχεία για ψηφιακή εκτύπωση θα πρέπει να είναι χρωματικά GREYSCALE.

ζ) Όταν θέλετε η εκτύπωση μαύρου χρώματος  να είναι ζωηρή και έντονή πρέπει να  επιλέξετε ένα τυπογραφικό χρώμα.

    Τα ποσοστά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια είναι  C40 M40 Y40 K100.

    Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το μαύρο τετραχρωμίας CM0 YK100 γιατί βγαίνει άτονο και αχνό ή 

    το μαύρο του Photoshop C86 M85 Y79 K100 γιατί δημιουργή πρόβλημα στην εκτύπωση, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε χρώμα.  


5. Χρόνος Παράδοσης Παραγγελιών:

Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης για τις παραγγελίες που αφορούν εκτυπώσεις χωρίς επιπλέον μετά εκτυπωτικές εργασίες  είναι 2 εργάσιμες ημέρες.

Για παραγγελίες  που απαιτούν μετεκτυπωτικές εργασίες ο χρόνος παράδοσης διαμορφώνεται  ανάλογα με τη φύση της εργασίας.

6. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα:

H Εταιρία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσίες.              Στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

7. Περιορίσμος Ευθύνης: 

Η Εταιρία αλλά και οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των χρήστων,περί της μη διαθεσιμότητας τους.  

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το www.xlg.gr, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

8. Ελαττώματα & Έλλειψη Συνομολογημένων Ιδιοτήτων:

H εταιρία μας δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει. Η εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχών λάθη που οφείλονται σε παραδρομή ή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα σε προϊόν ή λανθασμένη περιγραφή των βασικών του ιδιοτήτων να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

9. Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων:

Η λειτουργία και η ύπαρξή μας υπόκειται καθαρά στην δική σας προτίμηση και εμπιστοσύνη!

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ή παράπονο παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@xlg.gr ,

είτε στο τηλέφωνο μας (+30) 210.94.21.992 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 16:30 

10. Εξυπηρέτηση πρίν ή μετα την πώληση:
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία για το είδος που επιθυμείτε ή που ήδη  αγοράσατε από εμάς,μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail στο  info@xlg.gr είτε στο τηλέφωνο μας (+30) 210.94.21.992 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 16:30 

11. Τροποποίηση των Όρων:

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.xlg.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.